komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home


Projekti u kooperaciji:
Automatski raketni lanser za protivgradnu zaštitu


lanser, konacna verzija
Automatski lanser - konačna verzija


lanser-prototip
Protivgradna zaštita je samo jedan od vidova modifikacije meteoroloških uslova (Weather modification), koji se danas koriste u svijetu. Npr. specijalni generatori koji ispuštaju gasove za sprečavanje magle se masovno koriste u blizini velikih aerodroma, ali i na površinskim kopovima rudnika, i vrlo su efikasni.

Sama problematika protivgradne zaštite je dosta kompleksna tako da je ovdje nećemo detaljnije objašnjavati. U najkraćim crtama sastoji se od više disciplina i tehničkih metoda: meteoroloških proračuna i predviđanja, radarskih osmatranja atmosferskih pojava i konačno djelovanja sistema protivgradne zaštite.
U svakoj od ovih faza se koriste savremeni računarski sistemi da bi se na vrijeme utvrdilo (najviše na bazi radarskih osmatranja) postojanje realne opasnosti od grada. U toj situaciji se aktivira sistem protivgradne zaštite koji se sastoji od raketnih lansera koji su raspoređeni po cijeloj teritoriji koja se želi zaštititi.

Na osnovu radarskih osmatranja i zatim složenih proračuna, koje obavlja računar, određuje se koliko lansera i sa koliko raketa treba da dejstvuje, te se proračunavaju parametri za svaki lanser (azimut i elevacija za ispaljivanje raketa). Ono što je važno u čitavoj ovoj priči je sljedeće - reagens, koji rakete nose i raspršuju u oblak, će imati efekta samo ako se pravovremeno i relativno precizno plasira u jedan, relativno mali, dio oblaka (koji je određen na osnovu proračuna). Svaka raketa koja ne uđe u ovaj dio oblaka znači uzaludno bačen novac, a rakete nisu nimalo jeftine!

Do ove tačke sve se odvija više-manje automatski, odnosno kompjuterski precizno i relativno brzo. Ali onda dolazimo do najslabije tačke čitavog sistema, a to su naravno - ljudi. :)
Lanserima upravljaju ljudi (strijelci), koji se obavještavaju putem radio veze o parametrima za ispaljivanje raketa. Na osnovu višegodišnjeg iskustva i analiza jasno se pokazalo da je upravo ovo najslabija karika čitavog sistema protivgradne zaštite.


sema veza Zbog toga je i došlo do razvoja ovog automatskog raketnog lansera koji je projektovan tako da eliminiše sve uočene propuste u dosadašnjoj praksi.

Upravljanje lanserom se vrši iz protivgradnog centra, preko namjenski razvijenog widows softvera. Komunikacija sa lanserima je moguća i preko radio veze i preko wireless linkova koji su danas uobičajeni i omogućavaju ne samo upravljanje lanserima nego i njihov kompletan video nadzor. Za napajanje se koristi olovni akumulator i solarni panel, što čitavom sistemu daje potpunu autonomiju. Ovdje treba napomenuti da se lanseri nalaze na desetine kilometara od gradova, tako da nema problema sa zagušenim kanalima na wireless-u, a cijene opreme su iste ili čak i niže od opreme za radio vezu sa modemima za digitalni prenos podataka.

probno ispaljivanje Lanser prima 9 do 15 raketa, i može da vrši provjeru upaljača u raketama, te na taj način automatski eliminiše neispravne rakete. Samo zahvaljujući ovoj provjeri, godišnje uštede su ogromne jer se često dešava da jedan od dva upaljača ne bude ispravan i lansiranjem ovakve rakete ona je potrošena uzalud.

Na komandu iz centra, lanser zauzima traženi azimut i elevaciju, vrši provjeru raketa i lansiranje, a omogućeno je i uzimanje drugih podataka na lansirnom mjestu. Trenutno je omogućeno mjerenje temperature i vlage zraka (što se može koristiti za meteorološke potrebe ili za nadzor skladišta sa raketama i sl.

Lanser vrši i samodijagnostiku, mjerenje napona akumulatora, detekcija napona za ispaljivanje raketa, te u slučaju bilo kakvih problema, javlja o čemu se radi, kako bi se poduzele potrebne mjere. Ugrađen je i pasivni IC senzor koji detektuje kretanje u blizini lansera, što se koristi kao zaštitna mjera u trenutku lansiranja ali i kao zaštita samog lansera od neovlaštenog pristupa.

Isti sistem se može koristiti i za upravljanje sa generatorima za modifikaciju vremenskih uslova, upravljanje sa automatskim meteorološkim stanicama itd.

PROJEKAT JE DOBIO ZLATO NA SAJMU INOVACIJA U BANJALUCI 19.04.2008.god., ZLATO NA MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA U BEOGRADU 09.05.2008.god. I ZLATO NA SAJMU "TESLA FEST" U NOVOM SADU.

lanser

lanserhome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net