komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Termo-higrometar

Projekat Termo-higrometra (mjerenje temeparature i relativne vlažnosti) je nastao, kao i mnogi drugi projekti, na zahtjev naših kupaca. Mjerenje se vrši sa vrlo kvalitetnim digitalnim senzorima SENSIRION SHT11 ili SHT75, koji su tvornički kalibrisani i certifikovani, dakle proizvođač garantuje za njihovu preciznost !

U standardnoj izvedbi koristimo senzor SHT11. Njegova preciznost mjerenja vlege iznosi +/-3% i temperature +/-0.4°C. U specijalnim slučajevima, ako je to stvarno neophodno, može se ugraditi i SHT75, koji je i skuplji i puno se teže nabavlja. Deklarisana tačnost senzora SHT75 iznosi, za vlagu +/-1.8% i tempereturu +/-0.3°C.

Zidna verzija:

THmetar


Uređaj ima ugrađeno napajanje i priključuje se na mrežni napon 220V. Ispis izmjerenih vrijednosti se vrši na LCD displeju, sa intervalom osvježavanja od jedne sekunde.Osim toga, izmjereni podatci se šalju i preko ugrađenog serijskog interfejsa tako da se mogu primati i arhivirati sa PC računarom radi praćenja, ako je to potrebno.

Suvišno je i navoditi moguća polja primjene jer se kreću u vrlo širokim granicama, od trapova sa krompirom, terarija i inkubatora pa sve do nadzora temperature i vlage u računarskim salama, bolnicama i sl.


Prenosna verzija:

TH350


Ova verzija je urađena na isti način, samo je spakovana u manju kutiju tako da se može nositi u ruci. Senzor se nalazi na kablu 1m dužine i priključuje se preko RJ11 konektora. Uređaj radi na mrežni napon 220V, ali ima i ugrađene NiMH baterije, koje se automatski pune čim se uređaj spoji na mrežno napajanje 220V.
Dimenzije kutije su: 125 x 70 x 55mm.
Uređaj je dobio sertifikat od ovlaštene Metrološke laboratorije!

Važna pojašnjenja
Ako vršite poređenje mjerenja koje daje SHT senzor sa nekim drugim instrumentom, može se učiniti da dolazi do odstupanja pa zbog toga je potrebno da razumijete neke osnovne stvari kada je u pitanju mjerenje vlage!
  • vazduh može da primi samo određenu količinu vodene pare tj. vlage
  • vrijednost vlage koju može da primi vazduh pri određenoj temperaturi naziva se apsolutna vlažnost
  • sa porastom temperature, količina vlage koju vazduh može da primi, raste eksponencijalno !

Ako razumjete ove osnovne stvari, jasno vam je da se mjerenje relativne vlažnosti ne može vršiti bez istovremenog mjerenja temperature, jer se relativna vlažnost vrlo značajno mijenja sa promjenom temperature !

U svim našim uređajima, koji koriste SHT senzore, izmjerena vlaga se kompenzuje prema izmjerenoj temperaturi, po formulama koje je dao proizvođač senzora u svojoj dokumentaciji, tako da je iskazana relativna vlaga upravo to - stvarni trenutni procenat vlage za trenutnu temperaturu.

U donjoj tabeli možete pronaći sertifikat za senzore, kao i data sheet-ove i još neke korisne podatke vezane za mjerenje vlage.

Dokumentacija Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Calibration_Certificate_Humidity_SHTxx_E.pdf [ 87 Kb ]
Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf [ 328 Kb ]
Datasheet-humidity-sensor-SHT7x.pdf [ 259 Kb ]
Introduction_to_Relative_Humidity_E.pdf [ 71 Kb ]
Relative_Humidity_Calculation_E.pdf [ 51 Kb ]

Prodaja Prodaja
THMET-GUR : Termo-higrometar sa SHT11 senzorom, uređaj u kutiji, sa rs232 kablom
95 €
THPR-GUR : Termo-higrometar sa SHT11, prenosni uređaj sa ugrađenim punjivim baterijama
130 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net