komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
HomeProjekti:
RfM_U2 modem za 433MHz

Ova verzija Rf modema je realizovana na štampanoj pločici dimenzija 82 x 49mm, koja je dobila naziv "RfM univerzal board V2", pa je i čitav sklop dobio oznaku RfM_U2. Na taj prostor smo smjestili kompletan Rf modul (znači CC1101 sa pratećim elementima), zatim PIC16F886, rele 10A sa priključnim klemama, stabilizator napona 3.3V i priključne kleme za napajanje sklopa na koje treba dovesti napon od 5V= za ispravan rad.

Spomenuti PIC16F886 je zadužen za sve poslove: SPI komunikacija sa CC kolom, RfTalk protokol, RS232 komunikacija, 1-Wire komunikacija sa DS18B20 senzorom, ispis podataka na LCD displej ako je priključen, upravljanje relejom i obradu signala sa ostalih svojih pinova na kojima mogu biti razni jumper-i za podešavanje, tasteri, itd.

Sklop je projektovan tako da bude univerzalno upotrebljiv za najrazličitije namjene, tako da je teško navesti neku određenu primjenu. Moguće ga je koristiti u kombinaciji sa Rf daljinskim upravljačem za uključivanje nekog potrošača (npr. za zaključavanje automobila, otvaranje kapije ili garaže, ili da ujutru iz kreveta uključite kuvanje kafe :). Temperaturni senzor se može iskoristiti da mjeri temperaturu i isključi kuvalo kada temperatura dostigne 100°C, a onda se može recimo aktivirati i neka zujalica da upozori da je voda prokuvala... ili npr. da mjeri temperaturu u kotlu centralnog grijanja i obavjesti vas ako je temperatura preniska (ugasila se vatra) ili je previsoka (prijeti ključanje kotla)...

RfM_T2 modem za 433MHzOvo je još jedna verzija Rf modema, samo na nešto većoj štampanoj pločici (118 x 61mm), i sa odojenim Rf modulom koji se priključuje na ploču preko kratkog flat kabla. Na ploči se nalaze 2 releja od 2A, 3 tasera, RJ11 konektor za dallas senzor, konektor za LCD displej, a opciono se ugrađuje i MAX232 naponski konvertor tako da se sklop može povezati direktno na COM port PC računara. Ako vam više odgovara USB komunikacija, moguće je uraditi i USB-RS232 konverter na posebnoj pločici, preko koje će se spajati na PC (u tom slučaju nije potrebno dodatno napajanje jer će se sklop napajati sa USB-a). Na štampanoj ploči je predviđeno i mjesto za mrežni transformator, tako da se uređaj može napraviti tako da radi na mrežno napajanje 220V, ako vam to odgovara. Sobzirom da je ovaj sklop dio razvojnog paketa, naravno da ne želimo imati 220V dostupno na radnom stolu, pa se uređaj mora napajati sa posebnim minijaturnim ispravljačem ili preko USB porta PC-ja, ako se koristi povezan na PC. Uređaj se može koristiti za uspostavljanje serijske komunikacije između 2 PC računara, može se koristiti sa daljinskim upravljačem za otvaranje kapije/garaže i sl. Moguće je preko jumper-a podesiti da li će svaki pritisak na taster daljinca naizmjenično uključivati i isključivati rele, ili će svaki pritisak tastera uključiti rele na 1 sekundu. Podešavanje se vrši odvojene za svaki rele.

Na LCD displeju vidimo adresu uređaja na koji je displej prikljčen i adresu uređaja kojem je poslao zadnji paket, broj primljenih i poslanih paketa, status CC kola i status RfM-Talk protokola, te izmjerenu jačinu signala kod zadnjeg primljenog paketa. Sve ove informacije će biti dostupne ukoliko sklop radi po RfTalk protokolu, i izuzetno su korisne kada razvijate vlestite Rf aplikacije jer ćete odmah vidjeti šta se dešava prilikom komunikacije, kako se položaj antene ili udaljenost uređaja menifestuje na jaćinu primljenog signala itd.

RfM sklopovi su naročito interesantni u kombinaciji sa nekim drugim uređajima.
Vjerovatno je najinteresantnija opcija spajanja GSM kontrolera i ovakvih RfM sklopova jer omogućavaju da se preko jednog GSM kontrolera upravlja sa više stvari u kući i oko kuće i to bez razvlačenja bilo kakve kablaže! Npr. moguće je preko jednog GC/RfM i više ovakvih RfM uređaja, kontrolisati otvaranje kapije i garaže i to istovremeno preko daljinskog upravljača i mobilnog telefona. Zatim preko istog GC-a možete uključivati centralno grijanje (uključivanjem peći ili otvaranjem elekto-ventila, ako imate stan sa kalorimetrom), čime možete ostvariti velike uštede, a možete u svakom trenutku i dobiti informaciju o temperaturi u peći i prostorijama. Naravno, sasvim logično da ćete GC iskoristiti i za dojavu alarma ako ga imate (bilo da se tradi o požaru, poplavi, provali, ili samo ulasku u neki prostor). Takođe, preko istog GC-a možete daljinski kontrolisati uključivanje bojlera za tuširanje, umjesto da radi 24 sata, što takođe može značiti priličnu uštedu, kao i kontrolisanje utomatskih roletni, tendi, rasvjete i sl... Možete i daljinski uključiti PC računar i na taj način ga napraviti dostupnim po potrebi da bi pristupili nekim podacima preko interneta i sl.

Dakle, mogućnosti primjene su zaista ograničene samo vašom maštom....

Za neku konkretnu primjenu možete se javiti da vam prilagodimo postojeći softver, ili možete kupiti verziju sa podrškom za RfTalk protokol, koji vam omogućava spajanje Rf modema na PC i kontrolu ovog modema, ali i svih drugih modema koji su mu u dometu signala i koriste RfTalk protokol. Korštenje RfTalk protokola vam omogućava da sami podešavate sve parametre rada modema kako god želite! Možete mijenjati brzinu komunikacija, tipove modulacije, kanal na kojem uređaj radi (moguć je izbor 255 kanala), adresu uređaja (od 1 do 254), izlaznu snagu, i još mnogo drugih parametara jer imate pristup do svih registara kola CC1101 koje se nalazi u ovom Rf modemu.

Prodaja Prodaja

RF433-MOD : RF433 modul sa RfM IC CC1100/CC1101.
15 €

RFM_U2 : RfM univerzal v2 - RF modem sa jednim relejom i DS18B20 senzorom.
25 €

RFM_T2 : RfM sa RF modulom, 2 releja, tasteri i LCD displej i RJ11 konektor.
35 €

RFM_KAP : Elektronika za otvaranje kapije/garaže sa 2 releja, 2 ulaza za krajnji položaj i RF433 modul.
40 €

RFM_D2T : RfM daljinski upravljač sa 2 tastera.
20 €

RFM_RP : RfM razvojni paket: 3 RfM uređaja (RFM_U2, RFM_R2 i RFM_D2T) sa podrškom za RfM Talk protokol i RfM Talk softver za PC koji omogućava potpun pristup do svih registara kola CC1100, podešavanje i upravljanje sa vašom bežičnom mrežom.
99 €

Dodatne informacije na tel. +381(0)51/346-260 i na email: info@elektronika.rs.ba.
Narudžbe na email: narudzbe@elektronika.rs.ba

home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net