komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: RS 485 interfejs

RS485 interfejs

RS485 je prilično star i vrlo dobro poznat industrijski standard za prenos informacija preko upredene parice. O samom RS485 standardu moglo bi se puno toga napisati, ali o tome svemu možete naći jako puno informacija na Net-u, pa ćemo se ovdje samo ukratko osvrnuti na neke najvažnije parametre koje ga karakterišu:
  • Maksimalna brzina prenosa: 10Mbps
  • Maksimalna dužina parice: 1200m
  • Način prenosa: diferencijalni
  • Broj primopredajnika na mreži: 32
  • Maksimalna struja kratkog spoja: 250mA
  • Izlazna otpornost predajnika: 54 oma
  • Ulazna osjetljivost prijemnika: ±200mV
  • Maksimalna ulazna otpornost prijemnika: 12Koma
  • Logički nivo "1" prijemnika: >200mV
  • Logički nivo "0" prijemnika: <-200mV
Treba napomenuti da su maksimalna brzina i maksimalna dužina parice u obrnutoj zavisnosti! Tako za max. brzinu od 10Mbps dužina parice ne može biti veća od 15m, a za max. dužinu parice od 1200m brzina ne može biti veća od 90kbps. Za ostvarivanje prenosa brzinom od 1Mbps, parica ne može biti duža od 120m.
Tipična mreža uređaja koji komuniciraku preko magistrale RS485 izgleda ovako:
U našem konvertoru sa RS232 na RS485 korišteno je provjereno rješenje u obliku kola MAX487, koje omogućava komunikaciju brzinama do 250kbps, ali zahvaljujući većoj ulaznoj otpornosti prijemnika, maksimalni broj uređaja na magistrali iznosi 128. Na uređaju se nalazi i DIP svič sa 4 prekidača, koji omogućavaju vrlo jednostvano konfigurisanje uređaja, tj. uključivanje otpornika za Pull Up, Pull Down i Terminator-a. Zašto je to važno najbolje se vidi na sa oscilograma na kojima se vide oblici signala u slučaju prevelikog i premalog terminalnog opterećenja RS485 magistrale.

Svaki kabal ima svoju specifičnu impedansu, ali uobičajene vrijednosti se kreću od 60 do 200 oma. Za kvalitetan prenos informacija važno je da krajnji otpornik - terminator, bude približno iste vrijednosti kao i impedansa kabla. Na sreću, ove vrijednosti su kritične samo kada su brzine prenosa veće od 57600 bps u kombinaciji sa dužinom kabla većom od 500m, jer tada vrijeme propagacije signala kroz kabal dostiže bitsku brzinu (signal se kreće 100-300m u 1us).
Sa kablovima dužine ispod 50m i brzinama ispod 57600 bps, i najjeftiniji kablovi sa terminatorima od 120 oma na oba kraja biće adekvatno rješenje.

Pull Up i Pull Down otpornici služe da definišu naponske nivoe kada nema signala na magistrali (ni jedan uređaj ne šalje podatke). Njihove tipićne vrijednosti su 560 oma, ali oni povećavaju potrošnju a na dužim kablovima prave i probleme, pa je ostavljena opcija da se mogu isključiti preko DIP SW.

Na magistrali se opseg napona kreće od -7V do +12V, ali ako je kabal izložen elektromagnetnim ili elektrostatičkim smenjama, javiće se daleko veči naponi koji mogu da oštete ulaze prijemnika. Zbog toga je urađena i zaštita od prevelikih napona na magistrali.

Sobzirom da PC računari nemaju preciznu vremensku kontrolu nad signalima na portu (pogotovo pod Windows-om), a sada imaju i FIFO bafere, te ne mogu znati da li su podaci poslani, Tx/Rx kontrola magistrale je prepuštena samom interfejsu.
Kada se podaci za slanje pojave aktiviraće se monostabilni multivibrator koji će RS485 drajver prebaciti u mod slanja dok traje slanje bajta, odnosno nešto duže od toga. To vrijeme treba da iznosi 20ms za brzinu 1200bps (DIP SW1 isključen) ili 2ms za 9600 bps ili veće brzine (DIP SW1 treba biti uključen). Nakon isteka trajanja tog signala, RS485 interfejs se vraća u prijemni mod i omogućava ostalim uređajima na magistrali da šalju podatke.

Prodaja Prodaja

RS485_GUR: RS 485 interfejs u kutiji
20 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net