komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: DC/DC konverter

DC_DC
Ovaj DC/DC konverter imamo već dugo u ponudi, kao dio našeg POE napajanja. Sada smo odlučili da ga ponudimo i kao poseban uređaj opšte namjene jer je njegova upotreba vrlo svestrana. Njegove karakteristike su odlične:

  • - Ulazni napon 4.5 do 45V
  • - Izlazni napon 1.2 do 37V
  • - Izlazna struja do 3A
  • - Switch regulator LM2596-ADJ
  • - Struja u praznom hodu 12 mA
U zanje vrijeme su ovi DC/DC konverteri vrlo traženi, i to za vrlo različite namjene. Možda treba napomenuti da se LM2596 pravi u više verzija, sa fiksnim izlaznim naponima. Ovdje smo se opredjelili za verziju sa podešavanjem napona u širokom opsegu, jer je na taj način sklop univerzalniji.
Možda treba napomenuti, radi mlađih koji ne znaju dovoljno o prekidačkim (switch) regulatorima napona, u čemu je njihova prednost na standardnim, serijskim stabilizatorima.
Npr. uz ulazni napon od 25V i izlazni 5V, te struju 1A, na serijskom stabilizatoru (kolu ili tranzistoru) se troši 20V x 1A = 20W! Da bi se to izbjeglo koristi se, vec spomenuti, sistem impulsnog ili prekidačkog načina rada stabilizatora, kod kojeg je faktor iskorištenja puno veći.

Rad prekidačkih regulatora se zasniva na modulaciji, a PWM je skracenica od engleskog naziva "pulse width modulation". Kod nas se koristi izraz impulsno širinska modulacija. Ovakav nacin modulacije ima široku primjenu u raznim sistemima. Evo i malog objašnjenja za one koi se prvi put srecu sa ovom temom:
Zamislimo da jednu sijalicu prikljucujemo na napon preko prekidaca. Ako je prekidac stalno ukljucen kroz sijalicu ce teci neka struja I. Ova struja je direktno srazmjerna naponu, a obrnuto srazmjerna elektricnom otporu te sijalice (I = U/R). Ovo je cuveni Omov zakon. Recimo da ce srednja vrijednost te struje u jedinici vremena biti (Is = I x t) gdje je t vrijeme. Ako sada prekidac iskljucujemo i ukljucujemo tako da recimo bude 20% vrmena iskljucen, a 80% ukljucen, ili recimo 2 sekunde iskljucen, a 8 sekundi ukljucen, i taj postupak stalno ponavljamo onda ce srednja vrijednost struje dobiti drugaciji oblik (Is = I x t - 20%) jer je sijalica bila prikljucena na napon za 20 procenata manje vremena, tj. 20 procenata od ukupnog vremena sijalica nije bila prikljucena pa je i srednja vrijednost struje za 20 procenata manja. Znaci pomocu prekidaca mjenjate odnos signal-pauza i na taj nacin vršite impulsno širinsku modulaciju struje kojom se napaja sijalica. Na ovaj nacin se može regulisati kolikom jacinom ce sijalica da svijetli, ako se ovaj postupak ukljucivanja i iskljucivanja vrši dovoljnom brzinom.

Ovo je jedan jednostavan primjer koji pomaže da se razumije nacin rada PWM-a, ali u praksi je sve mnogo složenije i odvija se veoma velikom brzinom.

Jasno je da je u ovakvom režimu rada disipacija na prekidačkom elementu (najčešće tranzistoru, ali to može biti i tiristor) daleko manja. Dovoljno je reći da na LM2596 ne stavljamo nikakav hladnjak!

Prodaja Prodaja
DC/DC-GUR : DC/DC konverter, sastavljen i testiran uređaj u kutiji
20 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net