komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Knjige: PIC mikrokontroleri

PIC MCU

Cilj ove knjige je da Vas upozna sa osnovnim stvarima koje treba da znate o mikrokontrolerima kako biste ih uspešno primenjivali u praksi. Stoga ovde nećete naći neki super zanimljiv program ili šemu uređeja sa dosad neviđenim rešenjima. Opisani Primjeri su više dokaz da pisanje programa nije ni privilegija, ni stvar talenta, već sposobnost jednostavnog "slaganja kocki" od naredbi. Uvjerićete se i da se projektovanje uređaja uglavnom svodi na "probaj-ispravi-ponovi". Naravno, što više ulazite u ovaj svijet, stvari će sve više da se komplikuju. Uostalom, kocke slažu djeca, ali i vrhunske arhitekte...
Ova knjiga sadrži CD.

Autor: Milan Verle

Cijena: 25KM + PTT tr. (8KM)

  Sadržaj:
  1. Osnovne karakteristike
 • 1.1 Uloga pinova na kućištu
 • 1.2 Centralna procesorska jedinica (CPU)
 • 1.3 Memorija
 • 1.4 Stek
 • 1.5 Interapt sistem
  2. Osnovni SFR registri
 • 2.1. Osobine i namjena
 • 2.2. Registri koji kontrolišu sistem interapta
 • 2.3. Indirektno adresiranje
  3. Ulazno - izlazni portovi
 • 3.1. Osobine i namjena
 • 3.2. Port A i registar TRISA
 • 3.3. Port B i registar TRISB
 • 3.4. Port C i registar TRISC
 • 3.5. Port D i registar TRISD
 • 3.6. Port E i registar TRISE
 • 3.7. Registri ANSEL i ANSELH
  4. Tajmeri
 • 4.1 Tajmer TMR0
 • 4.2 Tajmer TMR1
 • 4.3 Tajmer TMR2
  5. CCP moduli
 • 5.1 Modul CCP1
 • 5.2 Modul CCP2
 • 5.3 CCP1 modul u unapređenom modu rada
  6. Moduli za serijsku komunikaciju
 • 6.1 Modul serijske veze EUSART
 • 6.2 Modul serijskog sinhronog porta MSSP
 • 6.3 Sinhrona serijska komunikacija u SPI modu
 • 6.4 Sinhrona serijska komunikacija u I2C modu
  7. Analogni moduli
 • 7.1 A/D konvertor
 • 7.2 Analogni komparatori
  8. Ostali podsistemi mikrokontrolera
 • 8.1 Taktni oscilator
 • 8.2 Modovi rada eksternog oscilatora
 • 8.3 Modovi rada internog oscilatora
 • 8.4 EEPROM memorija
  9. Set instrukcija
 • Instrukcije prenosa
 • Aritmetičko logičke instrukcije
 • Bit operacije
 • Instrukcije za upravljanje tokom programa
 • Vrijeme izvršenja instrukcija
  Dodatak A: Programiranje mikrokontrolera
 • A.1 Elementi programskog jezika Asembler
 • A.2 Makroi i potprogrami
 • A.3 Programski paket MPLAB
  Dodatak B: Primjeri
 • B.1 Osnovno povezivanje
 • B.2 Dodatne komponente
  Primjeri
 • Primjer 1. Pisanje zaglavlja i definisanje I/O pinova
 • Primjer 2. Upotreba programske petlje i internog oscilatora LFINTOSC
 • Primjer 3. Upotreba dvostruke programske petlje
 • Primjer 4. Upotreba tajmera TMR0 i korištenje interapta
 • Primjer 5. Upotreba potprograma, korištenje tastera
 • Primjer 6. TMR0 kao brojač, definisanje novih promenljivih, upotreba relea
 • Primjer 7. Upotreba makroa u programu, korištenje debauns rutine
 • Primjer 8. Upotreba tajmera TMR1 i korištenje interapta
 • Primjer 9. Upotreba tajmera TMR2, podešavanje kvarcnog oscilatora
 • Primjer 10. Modul CCP1 kao generator PWM signala
 • Primjer 11. Upotreba A/D konvertora
 • Primjer 12. Rad sa EEPROM memorijom
 • Primjer 13. Dvocifreni LED brojač, multipleks način rada
 • Primjer 14. Generisanje zvuka, upotreba makroa
 • Primjer 15. Rad sa LCD displejem
 • Primjer 16. RS232 serijska komunikacija
  Dodatak C: Kako početi s radom
 • C.1 Pisanje programa u asembleru
 • C.2 Prevođenje na mašinski jezik
 • C.3 Kopiranje programa u memoriju
Narudžbu možete izvršiti slanjem mail-a sa Vašom adresom na: narudzbe@elektronika.rs.ba i knjigu dobijate pouzećem na kućnu adresu.home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net