komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home
f

Knjige: Tiristorski pretvarači


Obim knjige je oko 250 stranica sa skoro 300 slika, crteža, dijagrama, tabela, nebrojeno mnogo matematickih formula itd. Pretvaraci sa tranzistorima kao prekidackim elementima, detaljno su opisani u knjizi "Tranzistorski pretvaraci snage". Izlaskom i "Tiristorskih pretvaraca" zaokružuje se oblast pretvaraca energetske elektronike. U tom smislu ove dve knjige treba posmatrati kao celinu.
Pri pisanju knjige namera je bila da se obuhvate sva najvažnija pitanja iz ove oblasti. Iako nije pracen fakultetski program predmeta energetske elektronike, pored inženjera, ona može korisno da posluži studentima koji izucavaju ovu materiju, ali i svima ostalima koji se prakticno bave tiristorskim pretvaracima.

U našoj zemlji, energetska elektronika ili njena uža oblast energetski pretvaraci, izucava se na svim elektrotehnickim fakultetima, višim školama, a u poslednje vreme i srednjim elektrotehnickim školama. Medutim, naša literatura nije adekvatno pratila ovu oblast. Ova knjiga je nastala kao pokušaj da se ne preskoci citava tehnološka generacija tiristorskih pretvaraca i da na našem jeziku ostane pisani trag o njima. Knjiga se sastoji od 8 poglavlja i dodatka, a to su:

  1. Poluprovodnicke komponente: U ovom poglavlju su opisane osnovne karakteristike; dioda, tiristora, GTO, dijaka i trijaka.
  2. Osnovna kola sa diodama i tiristorima: Ovo poglavlje analizira ponašanje pojedinih elementarnih kola napajanih preko dioda i tiristora. Njegova uloga je da olakša pracenje materije izložene u narednim poglavljima.
  3. Fazno upravljani pretvaraci: Ovo je udarno poglavlje, i u njemu se na oko 100 stranica detaljno obraduju osnovni principi i pojave pri ispravljanju AC napona. Zatim su detaljno razmatrani diodni i tiristorski ispravljaci i invertori, zajednicki nazvani fazno kontrolisani pretvaraci. Na kraju je ukratko prikazan i rad cetvoro kvadrantnih pretvaraca ove vrste.
  4. Harmonici, naponi, struje i snage ispravljaca: Ovo poglavlje se bavi harmonicima u naponima i strujama ispravljaca i invertora i njihovim posledicama.
  5. Prisilna komutacija tiristora i coperi: U ovom poglavlju se obraduju nacini prisilne komutacije tiristora i primena na pretvaracima tipa DC/DC (coperima).
  6. Pretvaraci naizmenicnog napona: U ovom poglavlju se analiziraju pretvaraci tipa AC/AC sa faznim upravljanjem. To su u prvom redu pretvaraci sa trijacima.
  7. Autonomni invertori: Ovde se obraduju autonomni invertori, razlicitih konfiguracija, naponskog i strujnog tipa.
  8. Kola za upravljanje i zaštitu: U ovom poglavlju se analiziraju osnovni principi upravljackih kola fazno kontrolisanih pretvaraca. Takode je objašnjena i primena nekih integrisana kola za ovu namenu.
  9. Dodatak: U dodatku je detaljnije analizirano ponašanje transformatora za ispravljac sa jednom diodom. Ovaj ispravljac nema veliku važnost u praksi, ali odgovor na to pitanje se teško može naci u dostupnoj literaturi.

Cijena knjige je 10 €+ ptt
Narudžbu možete izvršiti slanjem mail-a sa Vašom adresom na: narudzbe@elektronika.rs.ba
i knjigu dobijate pouzećem na kućnu adresu.home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net