komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Knjige: Programiranje PIC BASIC-om

Mrezni stepen

U prvom poglavlju detaljno je obrađena organizacija mikrokontrolera.
U poglavlju 2 koje se bavi programiranjem mikrokontrolera obrađeno je pogramsko okruženje koje vam je neophodno na vašem PC računaru kako bi mogli da radite sa mikrokontrolerima. U poglavlju 3 obrađuje se hardversko okruženje mikrokontrolera gde se opisuju najčešće primjenjivani ulazni i izlazni uređaji.

U poglavlju 4 i 5 objašnjen je detaljno PicBasic programski jezik sa potpunim opisom svih komandi.
Poglavlje 6 obrađuje najvažnije primjere u PicBasic-u koji se susreću u njihovoj praktičnoj upotrebi, dajući prioritet USB komunikaciji.

U poglavlju 7 obrađuju se upotreba periferijskih podsistema kao što su tajmeri, prekidi, unutrašnji PWM i CCP podsistem.
Na kraju knjige dati su osnovni principi digitalne elektronike kao i značenje najvažnijih termina u radu sa mikrokontrolerima. Najveći broj primjera detaljno je obrađen od električne šeme, PCB pločice, načina montaže elemenata kao i načina programiranja.

Uz knjigu se isporucuje CD-e sa kompletnim izvornim kodom programa kao i nacrti pločica datih primjera u razmjeri 1:1.
Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehnickih fakulteta, Viših elektro škola kao i za maturske radove ucenika Elektrotehničkih škola, i svima drugima koje žele saznati više o mikrokontrolerima i načinu njihovog programiranja.

Cijena knjige je 12,5 €+ ptt
Narudžbu možete izvršiti slanjem mail-a sa Vašom adresom na: narudzbe@elektronika.rs.ba
i knjigu dobijate pouzećem na kućnu adresu.home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net