komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Knjige: Prekidačka napajanjaSa ovom knjigom upotpunjuje se literatura iz oblasti Energetske elektronike na našem jeziku. Knjiga je obima oko 150 stranica sa oko 120 slika, dosta tabela i bezbroj matamatičkih izraza. Namjenjena je svima koji se bave problemima energetske elektronike i pretvarača. Može biti od koristi inženjerima i tehničarima koje interesuje ova problematika, kao i studentima koji tek izučavaju ovu oblast. Izložena materija podjeljena je u pet poglavlja koja zasebno čine logične cjeline i to su:

 1. Jednoimpulsni direktni pretvaraci
  U ovom poglavlju se analizira rad pretvaraca tipa: buck, boost, buck-boost, cuk i sepic. Zatim se daje uopštenje ovih vrsta na reverzne pretvarace za dvosmerni prenos energije. U posebnom delu ovog poglavlja prikazano je i pet vrsta copera za regulaciju brzine DC motora.
 2. Jednoimpulsni indirektni pretvaraci
  Ovde su prikazani pretvaraci tipa forward, flyback, i cuk sa transformatorom. Pored objašnjenja principa rada, sa kontinualnom i diskontinualnom strujom, detaljno su prikazani i proracuni njihovih transformatora. Tu je i više prakticnih šema ovih pretvaraca sa naznacenim tipovima i vrednostima elementima. Pored detaljno opisanog principa rada prikazane su i neke novije tehnike koje se ovde koriste, kao što su: ACR (Active–Clamp Reset), tehnika sinhronog ispravljanja, ZVS (Zero Voltage Switching), PFC (Power Factor Correction).
 3. Dvoimpulsni pretvaraci
  Detaljno su opisani pretvaraci tipa: push-pull, polumostni i mostni. Ovi pretvaraci omogucavaju postizanje najvecih snaga pa je i njihov rad opisan veoma detaljno. I za ove pretvarace detaljano je prikazan proracun transformatora.
 4. Upravljanje pretvaracima
  U prvom delu ovog poglavlja prikazani su nacini upravljanja bipolarnim i tranzistorima tipa MOSFET. Dati su opšti principi drajverskih kola i prikazano više primera ovih kola proizvodaca IRF. U nastavku su prikazani principi regulacije po naponu, struji i histerezisno upravljanje. Na kraju je prikazan veliki broj integrisanih kola za upravljanje pretvaracima.
 5. Dodatak
  U dodatku su dati opšti principi proracuna transformatora, karakteristike nekih cesto korišcenih bipolarnih i MOSFET tranzistora, kao i veliki broj šema razlicitih pretvaraca.

Cijena knjige je 10 €+ ptt
Narudžbu možete izvršiti slanjem mail-a sa Vašom adresom na: narudzbe@elektronika.rs.ba
i knjigu dobijate pouzećem na kućnu adresu.home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net