komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Triak regulator
triak_regulator

Za gradnju ovog sklopa nam treba svega nekoliko komponeti, a njegova primjena je vrlo široka. Ako se koristi za regulaciju ječine svjetla sijalice, moguće je podesiti, za razliku od kupovnih regulatora, jačinu od jedva vidljivog svjetla, kada se nit u sijalici užari pa do punog sjaja sijalice!
Srce sklopa je TIC216M ili sličan trijak, za 6A/600V i struje gejta od 5 do 10 mA. Otporno kapacitivna kombinacija R3-C3 obrazuje zaštitno kolo koje smanjuje smetnje koje su posljedica prekidačkog rada trijaka.
Koristi se polipropilenski kondenzator 100-150nF/630V koji može da izdrži priključivanje na mrežu 220V~ puno bolje od drugih vrsta kondenzatora.
Zavisno od snage porošača koji se reguliše, potrebno je eventualno i staviti trijak na hladnjak.

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-TRIR : Trijak regulator, u KIT-u

5 €


MOD-TRIR : Trijak regulator, sastavljen modul

7 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net