komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Tranzitorski LED migavac
tr_led_migavac

Tranzistorski migavac je najčešća vježba na praktičnoj nastavi u školama. Efektna je, jednostavna i odmah radi. Tu se radi o RC oscilatoru izvedenom sa dva tranzistora u protivfazi. Baza prvog tr. je spojena sa kolektorom drugog, a baza drugog spojena je sa kolektorom prvog tranzistora. Takav spoj se naziva MULTIVIBRATOR. U današnjoj elektronici to je jedan od osnovnih spojeva i nalazi se svuda oko nas, uključujući televiziju i računare...

U jednom trenutku provodi prvi tranzistor, a zatim se on zatvara i provodi drugi. Ciklus se ponavlja i na kolektorima tranzistora dobijamo približno pravougaone impulse. Peroda oscilovanja ovog multivibratora zavisi od RC konstanti. Matematički izraženo:
t = 0,693 * R * C
gdje je t vrijeme u sekundama, 0.693 je konstanta, R je otpornost u megaomima a C je kapacitet u mikrofaradima (dakle izabrali smo namjerno jedinice za otpor i kapacitet tako da se automatski poništavaju njihovi eksponenti jer je om vrlo mala jedinica a farad vrlo velika, što olakšava računanje).
Sklop se napaja iz baterije 9V ili ispravljača sličnog napona.

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-TLM : Tranzistorski LED migavac u KIT-u

5 €


MOD-TLM : Tranzistorski LED migavac , sastavljen modul

7 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net