komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Stereo pretpojačavač sa regulacijom boje tona

pretpojačavač

Ovaj vrhunski stereo pretpojačavač omogućava regulaciju jačine tona, niskih i visokih tonova i balans regulaciju. Koristi se najsavremenija IC tehnologija, tako da sagrađeni sklop ima vrhunske karakteristike. TDA 1524A je "Philips"-ov proizvod, napravljen tako da se sve podešava promjenom DC napona na kolu. Znači nigdje nema potenciometara u polju NF signala!!!

Potenciometri samo regulišu DC napone, koji onda upravljaju sa pojedinim sklopovima ugrađenim u samom kolu. Spolja su samo kondenzatori u filtrima za visoke i niske tonove. Nema duplih potenciometara, nema šuškanja, nema brujanja, odnos signal-šum dostiže 85dB, a kod novijih ekvivalenata TDA1526 i cijelih 90dB.

Ovaj sklop omogućava regulaciju jačine +20dB što je pojačanje od 100 puta. Takođe, može smanjiti ulazni nivo signala do -80dB što je 10.000 puta manje, odnosno skoro apsolutna tišina. Regulacija balansa radi nezavisno do regualcije jačine zvuka i omogućava slabljenje kanala u odnosu na drugi za -46dB.
Opseg podešavanja visokih tonova je +/-15dB, a niskih od +17dB do -20dB.

Zaprljanost klizača potenciometra u ovom sklopu ne utječu na ton i nemaju nikakav ometajući efekat. Kondenzatori spojeni paralelno klizačima potenciometara automatski eliminišu "pucketanje" a nemaju nikakvog utjecaja na frekventnu karakteristiku.

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-SPP : Stereo pretpojačavač sa TDA 1524, u KIT-u

15 €


MOD-SPP : Stereo pretpojačavač sa TDA 1524, sastavljen modul

18 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net