komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Regulator napona od 1,25 do 37V sa LM317
Dupli LM317 regulator

LM317 je promjenjljivi stabilizator napona sa podesivim izlaznim naponom u opsegu od 1,25V do 37V. Zavisno od izlazne struje postoji više verzija ovog popularnog stabilizatora:

  • LM317L u TO92 kućištu za struje do 100mA,
  • LM317H u TO39 kućištu za struje do 500mA,
  • LM317T u TO220 kućištu za struje do 1.5A,
  • LM317K u TO3 kućištu za struje do 1.5A.
Reguliše napon u opsegu od 1.2 do 33V, a pad napona na samom stabilizatoru je oko 3V. Korisno je znati i da se proizvodi ekvivalentan stabilizator za negativne napone, pod oznakom LM337.

Podrazumijeva se da LM317 treba ići na hladnjak, i to ne mail hladnjak jer će se kolo prilično grijati pri većim opterećenjima.
Zbog manje disipacije na stabilizatoru veoma je preporučljivo koristiti mrežni transformator sa dva izvoda, npr. 2 x 12V~ i po potrebi preklapati stabilizator na jedan namotaj (12V) za izlazne napone do 15V= ili na oba namotaja (24V) za veće izlazne napone, 15 do 30V=

U laboratoriji vam vrlo često zatrebaju i dva različita napona, ili pozitivni i negativni napon, npr. za napajanje operacionih pojačala. Iz tog razloga samo ponudili i dvostruki stabilizator na jednoj štampanoj pločici. Ako iskoristite ovakav stabilizator za gradnju svog stabilizovanog ispravljača i ako ugradite i digitalne voltmetre koje takođe imamo u ponudi, dobićete skoro profesionalni laboratorijski ispravljač koji košta prilično novca ako se nabavlja kao gotov uređaj...

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-LM317 : Regulator napona sa LM317, u KIT-u

10 €


MOD-LM317 : Regulator napona sa LM317, sastavljen modul

12 €


KIT-2xLM317 : Dupli regulator napona sa LM317, u KIT-u

15 €


MOD-2xLM317 : Dupli regulator napona sa LM317, sastavljen modul

18 €


DVM-MOD : Digitalni LED panelmetar, 200mV, sastavljen, testiran i baždaren

13 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net