komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Pojačavač 2x40W sa TDA8560
poj_2x40W

Savremena IC kola nam danas omogućavaju da dodajući svega nekoliko vanjskih elemenata sagradimo izlazne pojačavače vrlo dobrih karakteristika. Jedno od takvih IC je i TDA8560 koje pretstavlja integrisan pojačavač B klase, snage 2 x 40W u BTL spoju.
Mogu se koristiti zvučnici od 4 ili od 2 oma. Predviđen je stend by prekidač, a sklop je zaštićen od kratkog spoja, ima termičku zaštitu kao i zaštitu od obrnutog polariteta napajanja!

Napon napajanja je 6 do 18V, a tipičan napon je 14,4V. To je zapravo napon akumulatora pri punom gasu automobila. Pri tome on vuče 7,5A struje. Izlazna snaga je 25W na zvučnicima 4 oma i punih 40W na zvučnicima 2 oma. Mirna struja iznosi manje od 100 mikro ampera. Stend by prekidač omogućava uključivanje i isključivanje pojačavača za 100ms, tako da se ne čuje prasak iz zvučnika.

Ako se pojačavač ne koristi u automobilu, potrebno je napraviti i odgovarajući ispravljač. Za gradnju ispravljača je potreban transformator koji daje na svom sekundaru maksimalno 13V sa stujom 7,5A zatim odgovarajući grec za struju 10A i elektrolitski kondenzator za filtraciju kapaciteta najmanje 4700uF. Napon na ovom elektrolitu će iznositi 13 x 1,41 = 18,3V.
U slučaju dovođenja većag napona od 19V na IC, proradiće automatska zaštita od prevelikog napona napajanja i kolo prestaje sa radom.

Naravno, hladnjak je obavezan, a TDA8560 se na njega pričvršćuje sa dva vijka M3 pri čemu ispoda kola obavezno ide termovodljiva pasta!

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-2x40W : Pojačavač 2x40W sa TDA8560, u KIT-u

13 €


MOD-2x40W : Pojačavač 2x40W sa TDA8560, sastavljen modul

15 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net