komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Pojačavač 20W sa TDA2005M
poj_20W

Ovo je pojačavač koji daje 20W čiste sinusne snage u frekventnom opsegu od 20Hz do 30KHz. Napaja se sa naponom od 6 do 18V i troši oko 3A struje. Na izlaz se vežu standardni zvučnici 4 ili 8 oma.
Šema je krajnje jednostavna, ako i mnoge druge "SGS-Thompson"-ove šeme, zasnovane na njihovim TDA kolima.

Integrisano kolo TDA2005 se proizvodi u dvije verzije: stereo i mono. Ovdje se bavimo mono verzijom koja nosi oznaku TDA2005M ili TDA2005R.

U kolo su ugrađene razne zaštite, između ostalog tu je zaštita od pregrijavanja, zaštita od prevelikog napona, zaštita od kratkog spoja itd.
Treba napomenuti da kolo neće raditi ako je napon napajanja veći od 19-20V, što znači da napon sekundara transformatora ne smije biti veći od 13V. Elektrolitski kond. za filtraciju mora biti najmanje 3300uF/25V a ako se stavi veći biće još bolje.
Takođe, treba voditi računa o tome da za struje reda 3A treba prdvidjeti dovoljno debele veze na štampanoj ploči, kao i presjek kablova od pojačavača do zvučnika. Naravno, hladnjak je obavezan, kao i termoprovodna pasta. (Hladnjak se ne dobija u KIT verziji nego se posebno naručuje!)

Detaljnija objašnjenja o ovom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-POJ20W : Pojačavač 20W sa TDA2005M, u KIT-u

8 €


MOD-POJ20W : Pojačavač 20W sa TDA2005M, sastavljen modul

10 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net