komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

KIT projekti: Auto voltmetar sa LED skalom
auto_voltmetar

Ispravnost akumulatora, reglera i alternatora u automobilu je najlakše utvrditi mjerenjem napona akumulatora. Mjerenje se vrši voltmetrom, a za ispravno tumačenje rezultata mjerenja morate znati koje su vrijednosti napona ispravne a koje ne. Da ne biste morali pamtiti ispravne, odnosno neispravne napone, dovoljno je da napravite ovaj jednostavan i jeftin sklop.

Ovo je volt-metar posebno prilagođen za upotrebu u automobilu, odnosno za napon 12V koji se najčešće koristi u automobilskoj instalaciji. Pokazivanje rezulatata mjerenja se vrši preko 10 LE dioda. Skala ovog voltmetra je raširena na način da svaka LED pokazuje promjenu napona od 0,5V. Opseg mjerenja se kreće od 10,5V do 14V.

Prve 3 LED su crvene i označavaju prenizak napon (10,5 do 11,5V) što odmah ukazuje na neispravnost. Slijede zelene LED i to 5 komada, za opseg napona od 12,5 - 13V koliko treba da pokazuje kada je automobil ugašen. Sa upaljenom motorom i sa jakim gasom napon se penje do 14V. Preko 14V pale se jedna od dvije desne crvene LED i označavaju previsok napon, što je opet indikacija neispravnosti reglera ili alternatora. Previsok napon oštećuje akumulator (voda u njemu isparava) i dovodi do pregorjevanja sijalica i drugih potrošača.

Sklop se može koristiti i u raznim drugim situacijama kada je potreban nadzor napona akumulatora, kao npr. kod pretvarača 12V=/220V~ ili tome sličnim.

Detaljnija objašnjenja o ovom zanimljivom sklopu i načinu njegovog rada možete naći u knjizi "Mala škola elektronike".

Prodaja Prodaja

KIT-AVOLT : Auto voltmetar u KIT-u

13 €


MOD-AVOLT : Auto voltmetar, sastavljen modul

16 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net