komponente prodaja cdovi projekti info linkovi download forumi
Home

CDovi:Elektor, šeme, katalozi, programi,...

Untitled Document

CD Elektor godišnja izdanja
Sadrži sve priloge godišnjeg izdanja časopisa Elektor na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.
CD Elektor godišta od 1995. do 2006.
Cijena: 2 € / godište

Komplet 12 godišta
Cijena: 15 €

SADRŽAJ GODIŠTA: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Elektor Software 96-97

Preko 80 programa za PC (Dos&Windows):
Audio Spektrum Analysator, Videotext PC Dekoder, Fuzzy Simulations Programm, Programator. Na disku se nalazi i izvorni kod za većinu programa.

Cijena:: 2 eur
Elektor Software 97-98

Preko 100 projekata za PC (Dos&Windows): Atmel Flash-Controller Programmer; IR-Dimmer; Infrared volume controller; Merač kapaciteta; PIC Dream; RS232 multiplexer; Telephone transmitter with tatoo; Simulator Eprom with SIMCAD; 8031 Basic compiler with Macro assembler; Digital PLL Synthesizer 1-200 MHz; Intelligent Stepper Motor controller; CNC machine interface; Based Security System; Motor alarm with watchdog; DCF Clok; Lightcomputer.... Na disku se nalazi i izvorni kod za većinu programa.
Cijena: 2 eur
Elektor Software 98-99

Više od 70 projekata na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku. Disk sadrži Dos i Windows pro-grame: Electrocardiograph, Radio Communication Software, Magnetic Card Reader, Temperature Recorder, Hygrometar, Datalogger, A/D Converer, Osciloscope, Logic Analyser, E(E)PROM Programmer... itd. Veliki broj projekata za mikrokontrolere (68HC serija, 8051 serija, PIC i ST6) sa izvornim kodom, šemom i nacrtom štampane pločice !!!
Cijena: 2 eur
E-Router 1

24 pC projekta za CD-Romu. Pločice i šeme mogu se redizajnirati u programu E-Router koji dobijate besplatno. Na disku se nalaze sledeši projekti:RS232 interface for ICL7106, Mini FLASH Programator, 68HC11 Emulator, EPROM Programer, Long Distance IrDA link, 4-chanel logic analyser, 80C537 Microcontroller board, Centronics relay card, Chipcard Reader/programer, Data Aquisition system, PC controls two steper motors, RGB video amplifier, PIC programer...
Cijena: 2 eur
E-ROUter 2 novih 25 pC projekta

Cijena:: 8 eur
E-Router 3

Potpuno novih 20 pC projekta za CD-Romu.
Pločice i šeme mogu se redizajnirati u programu EAGLE koji dobijate besplatno. Za većinu projekata priložen je i originalni softver...

Cijena: 2 eur
Elektor 1001 Šema

I i II izdanje u kompletu, po ceni jednog diska!
Ukupno 2500 hiljade šema koje pokrivaju sve znacajne oblasti primenjene elektronike: Audio i video tehnika, Hi Fi - Auto elektronika, VHP, UHF tehnika, hobi, interesantne elemente za ugradnju. Vredno a jeftino: manje od 0.20 dinara po jednoj šemi.

Cijena: 2 eur
Electronic Software by Conrad

Preko 100 programa iz svih oblasti elektronike u izdanju Conrad-a. Neki od programa su: 4K-logic analisator, Antena Analistator, Asembleri, Disasembleri, CalcPad, ChartList, SPS Silmulator, EEDraw, Impedanc, S5, WInLab, WinSps, Cesy 8051.

Cijena: 2 eur
Elektronik Professional

Kompilacija programa iz elektronike: Pmess, Ultiboard, Cad Vantage, S5, Fourier-Syntese, DC-Cad, Box Model, ETube, LogiSym, Network, PC Panel, Speaker Cad, Circuit Thermometar, CalcPad, Geddy Cad, SWRadio, Logic Anallsator, Scaner, 555 Demonstrator, Box Plot, PC Ecap, EEDLib, EEF, CNCPal...

Cijena: 2 eur
Siemens Data Book

Odličan katalog za sve koji se bave elektronikom. Pored opisa, karakteristika komponenti dati su i predlozi za primenu. Knjiga po kojoj je rađena elektronska verzija sadrži preko 18000 strana!

Cijena: 2 eur
Philipc µC Data Book

Kopija knjige 80C51 '-Based 8-bit Microcontrollers & Aplication Materials.

Cijena: 2 eur
Elektor Freeware&Shareware 2000

Vise od 100 potpuno funkcionalnih programa: Audio i merna tehnika, razvojni sistemi, simulacije i RF tehnika. Svi programi mogu se pojedinacno instalirati na hard disk.

Elektor Freeware&Shareware
2001 i 2002


Vise od 70 potpuno funkcionalnih programa: Audio i mjerna tehnika, razvojni sistemi, simulacije i RF tehnika. Svi programi mogu se pojedinačno instalirati na hard disk.

Cijena: 2 eur/cd
SGS Thomson Data Book

Odilčan katalog za sve koji se ozbiljno bave elektronikom. Pored opisa, karakteristika komponenti dati su predlozi za primenu kao i gotove šeme. Knjiga po kojoj je rađena elektronska verzija sadrži preko 28000 strana ! Cijena:: 8.5 eur (2 CD-a)

Philips Data Book
Semiconductor for Television, Video System, Radio, Audio System, Pasive Components. Pored opisa, karakteristika komponenti dati su i predlozi za primenu.

Cijena: 4 eur (2 CD-a)

Popusti na veću količinu ! Javite se na mail sa narudžbom radi dogovora.

Porudžbe možete izvršiti na narudzbe@elektronika.rs.ba


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net